Tag: MSiT

Program „Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub” Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. 2. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza …

Kontynuuj czytanie