Zasady rywalizacji w Licealiadzie Młodzieży

Zasady rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego w Licealiadzie

 

Do rywalizacji zgłoszonych zostało wszystkie dziewięć szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego

 • Każda szkoła przystępuje do współzawodnictwa zgodnie z harmonogramem rywalizacji na rok szkolny 2014/2015
 • Rywalizacja pomiędzy szkołami prowadzona jest konkurencjach uzgodnionych na spotkaniu organizacyjnym
 • Każdorazowe uczestnictwo szkoły w zawodach punktowane jest w zależności od zajętego miejsca zgodnie z załączoną punktacją
 • Do punktów zdobytych na etapie współzawodnictwa powiatowego dolicza się punkty zdobyte w rywalizacji rejonów i województwa zgodnie z załączoną punktacją
 • Szkoły mogą przystąpić do zawodów wojewódzkich na podstawie zgłoszenia w dyscyplinach objętych harmonogramem MSZS, w których nie prowadzona jest rywalizacja na szczeblu powiatu /narciarstwo, snowboard, pływanie , badminton, rowery górskie MTB, LA /
 • Podsumowanie rywalizacji odbędzie się po zakończeniu rywalizacji we wszystkich rozegranych konkurencjach
 • Dla szkół, które zajmą miejsca od I do III w końcowej klasyfikacji przewidziane są nagrody

PUNKTACJA – ETAP POWIATOWY

 • I m. – 12 pkt
 • II m. – 10 pkt
 • III m. – 9 pkt
 • IV m. – 8 pkt
 • V m. – 6 pkt
 • VI m. – 5 pkt
 • VII m. – 4 pkt
 • VIII m. – 3 pkt
 • IX m. – 2 pkt
 1. W dyscyplinach drużynowych, w których rozegrane zostają półfinały i wyłoniona zostaje finałowa czwórka, drużyny zajmujące w grupach 3 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 5 i uzyskują 6 pkt , 4 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 7  i uzyskują 4 pkt , 5 miejsca sklasyfikowane zostają na miejscach 9 i uzyskują 2 pkt.
 1. W dyscyplinach indywidualnych /lekkoatletyka, biegi przełajowe/ na szczeblu powiatu stosuje się punktację pomocniczą i przyznaje się punkty drużynowo.

PUNKTACJA – ETAP REJONOWY

 • I m. – 8 pkt
 • II m. – 6 pkt
 • III m. – 4 pkt
 • IV m. – 2 pkt

PUNKTACJA – ETAP WOJEWÓDZKI /drużynowo/

 • Im. – 12 pkt
 • II-III m. – 10 pkt
 • IV-VI m. – 8 pkt
 • VII-X m. – 6 pkt
 • XI-XXI m. – 4 pkt
 • XXII-XXXI m. – 3 pkt
 • + XXXII m. – 2 pkt

PUNKTACJA – ETAP WOJEWÓDZKI / indywidualnie/

 • I m. – 6 pkt
 • II-III m. – 5 pkt
 • IV-VIII m. – 4 pkt
 • IX-XVI m. – 3 pkt
 • XVII-XXXII m. – 2 pkt
 • + XXXIII m. – 1 pkt

Dodaj komentarz