Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej w przełajowych biegach indywidualnych i drużynowych

WAŻNE: Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane w dniu ich rozgrywania.

Każdy opiekun zobowiązany jest do pobrania z zakładki karteczek dla startujących wypełnienie ich i przekazanie zawodnikom w dniu zawodów.

Ponadto opiekunowie drużyn zobligowani są do pobrania listy drużyny, wypełnienie jej i przekazanie do biura zawodów w dniu ich rozgrywania.

Lista zawodników – link

Karteczki dla startujących – link

Termin: 26.04.2022r. Miejsce: Wielka Wieś

PROGRAM ZAWODÓW: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Godziny:

9:30 – 9:45 – zgłoszenia do zawodów

9:45 – start w kategorii Igrzyska Dzieci, dziewczęta rocznik 2011 i młodsi

10:00 – start w kategorii Igrzyska Dzieci, chłopcy rocznik 2011 i młodsi

10:15 – start w kategorii Igrzyska Dzieci, dziewczęta rocznik 2009 i 2010

10:30 – start w kategorii Igrzyska Dzieci, chłopcy rocznik 2009 i 2010

10:45 – start w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dziewczęta rocznik 2007 i 2008

11:00 – start w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej, chłopcy rocznik 2009 i 2010

Dekoracja, zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów po rozegraniu wszystkich konkurencji biegowych.

Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminem MSZS (str 35–ID, str 64–IMS, str 84-L) 

START W OBUWIU BEZ KOLCÓW !

PUNKTACJA – w klasyfikacji drużynowej szkół będzie prowadzona punktacja w każdej kategorii biegu oddzielnie wg klucza np. / sklasyfikowano w biegu 56 uczniów tj I miejsce – 56 pkt, II m-55 pkt, 3m – 54 pkt …,… 56 m- 1pkt / Suma punktów uzyskana przez wszystkich startujących członków zespołu – uczniów danej szkoły, daje jej wynik końcowy. Prowadzona jest klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Dla najlepszej trójki i najlepszych trzech drużyn w każdej kategorii przewidziano dyplomy.