BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY Z FLAGĄ 2021

8 listopada 2021 roku na sali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego , po przerwie związanej z pandemią , odbyła się III edycja „Biegu Niepodległościowego z Flagą”. Jest to jedno z wydarzeń , którym uczniowie Naszej Szkoły świętują odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Idea tego wydarzenia narodziła się w 2018 roku , kiedy świętowaliśmy 100 lat od pamiętnych wydarzeń z 1918 roku. „Bieg Niepodległościowy z Flagą” ma bardzo proste zasady – przez 100 km w ruchu ma być olbrzymia flaga Polski , z którą biegają zawodnicy, uczniowie sztafetowo. Od godziny 9 do 13.30 krąży wokół sali flaga Rzeczpospolitej w rytm nowoczesnych aranżacji znanych piosenek patriotycznych. Do wydarzenia dołączają kolejne klasy – od I do VIII , dokonując zmian. Flaga nie może się zatrzymać. Każdy bieg poświęcony jest , oprócz Niepodległości , pamięci ludzi , którzy zapisali się w naszej historii. W tym roku byli to Dowódcy Rzeczpospolitej. Co pewien czas , w trakcie trwania biegu , odczytywany były Ich Nazwiska , wraz z krótkimi biogramami.

Wydarzenie to cieszy się w szkole ogromnym zainteresowaniem , do uczniów dołączają przyjezdni zawodnicy, nauczyciele , pracownicy szkoły, a także rodzice i zaproszeni goście. Każdy uczestnik biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz dyplom. Niewątpliwie „Bieg Niepodległościowy z Flagą” wzmacnia  Nasze poczucie Wspólnoty Narodowej , a także Dumy z Historii Polski i jest elementem spajającym Wspólnotę Szkolną. W trakcie biegów trwał również wernisaż prac plastycznych. Uczniowie wykonali wspomniane prace, które musiały zawierać polską flagę państwową lub biało-czerwony motyw, oraz musiał się znaleźć na niej napis „NIEPODLEGŁA”, wykonywane były dowolną techniką np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne. Wszystkie wystawione prace były piękne i zasługiwały na pochwałę. Do Zobaczenia w przyszłym roku na IV edycji „Biegu Niepodległościowego z Flagą” !

Galeria: Sportowy Wojnicz – Biegi, Galeria: Prace plastyczne.

Nagrodzeni: KLASA 1 –1.Nagrodzono całą klasę za udział i prace grupowe, KLASA 2 – 1.Sebastian Fornal, 2.Karolina Potępa, 3.Jakub Morys, KLASA 3 – 1.Emilia Mazgaj, 2.Sebastian Borawski, 3.Małgorzata Łuba, KLASA 4 – 1.Emilia Wojtas, 2.Dorota Gołąb, 3.Ksawery Morys, KLASA 5 – 1.Oliwia Grochola, 2.Dawid Harasz, 3.Michał Jewuła, KLASA 6 – 1.Oliwia Zych, 2.Bartosz Pater, 3.Michał Jewuła, KLASA 7 – 1.Alan Bąk, 2.Justyna Gołąb, KLASA 8 – 1.Dawid Wójcik, 2.Iwona Gołąb, 3.Justyna Wojtas

Dziękujemy za pomoc i wsparcie Burmistrzowi Wojnicza oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury z Wojnicza. Dziękujemy również wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju i zapraszamy na kolejny turniej, tym razem Mikołajkowy w tenisa stołowego.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Dowódcy Rzeczpospolitej

1.Mieszko I – książę piastowski , twórca państwa polskiego , zwycięzca spod Cedyni w 972 roku.

2.Bolesław I Chrobry – pierwszy koronowany władca Polski , umocnił państwo polskie , za jego Panowania Polska stała się pełnoprawnym państwem na mapie Europy , dowódca wojsk polskich w wyprawie kijowskiej w 1018 roku

3.Bolesław II Krzywousty – książę piastowski , przyłączył do Polski Pomorze Zachodnie , kilkukrotnie bronił kraju przed atakami ze wschodu i zachodu , dowódca w bitwie pod Głogowem w 1109 roku.

4.Władysław I Łokietek – król Polski , w latach 1304 – 1320 zjednoczył ziemie polskie po rozbiciu dzielnicowym , dowódca wojsk polskich pod Płowcami 1331 rok – powstrzymał ekspansję Krzyżaków na ziemie polskie.

5. Władysław II Jagiełło – król Polski , dowodził wojskami w największej bitwie średniowiecznej Europy – bitwie pod Grunwaldem 15.07.1410 , w której złamał potęgę krzyżacką

6.Kazimierz IV Jagiellończyk – król Polski , zdobywca stolicy państwa krzyżackiego – Malborka w 1457 roku.

7.Jan Amor Tarnowski herbu Leliwa  – pamiętnikarz, teoretyk wojskowości, mówca,wojewoda krakowski, od 1527 kasztelan wojnicki , hetman wielki koronny , dowódca wojsk polskich w bitwie pod Orszą 1514 , dowódca wyprawy na Moskwę 1534, wyprawy na Mołdawię 1538 ,

8.Stefan Batory – król Polski , dowodził wyprawą na Moskwę w 1579 roku , zwycięzca spod Wielkich Łuków , Pskowa i Uświatu.

9.Jan Karol Chodkiewicz – hetman wielki litewski , nazywany pogromcą Szwedów – zwycięzca spod Białego Kamienia 1604 , Kircholmu 1605 , dowódca obrony Smoleńska w 1615 , dowódca spod Chocimia 1621

10.Stanisław Żółkiewski – hetman wielki koronny . Dowódca wyprawy na Kreml 1610 , Zwycięzca spod Kłuszyna 1610 ,

11.Stanisław Koniecpolski – starosta krakowski , hetman polny koronny wojsk Rzeczpospolitej , dowódca w zwycięskich bitwach pod Trembowlą 1623 i Hamersztynem 1627

11.Jan Zamoyski – hetman wielki koronny , reformator i dowódca wojskowy . Zwycięzca spod Byczyny 1588 , bitwie o Inflanty 1601 – 1602

12.Stefan Czarniecki – hetman polny koronny , zasłużony dowódca wojsk polskich  w czasach potopu szwedzkiego , postać wymieniona w naszym hymnie narodowym , zwycięzca spod Beresteczka 1651 , Kozienic i Warki 1656.

13. Jan III Sobieski – król Polski , nazywany przez Turków Lwem Lechistanu , obrońca wschodnich rubieży Rzeczpospolitej jako hetman wielki koronny , zwycięzca spod Chocimia 1673 , jako król Polski stanął na czele odsieczy Wiednia w 1683 roku ratując przed upadkiem państwa zachodniej Europy.

14. Kazimierz Pułaski – konfederat barski , bohater Polski i USA , dowódca wojski polskich w bitwie pod Sandomierzem w 1769 i wojskami amerykańskimi w bitwie pod Savannah 1779

15.Tadeusz Kościuszko –  inżynier wojskowy, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, generał lejtnant wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów, generał major komenderujący w Dywizji Wielkopolskiej w 1792 rok generał brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Bohater Polski i USA-  Dowódca i zwycięzca w bitwach pod Saratogą 1772 , Zieleńcami 1792 i Maciejowicami 1794

16. Józef Poniatowski – książę , marszałek Francji , uczestnik powstania kościuszkowskiego , dowódca wojsk polskich w w ojnie w obronie konstytucji 1792 , dowódca wojsk polskich u boku armii francuskiej Napoleona Bonaparte , zwycięzca w bitwie pod Raszynem 1809

17.Józef Bem – generał artylerii , bohater Polski i Węgier , teoretyk wojskowy , żołnierz powstania listopadowego , zwycięzca spod Stoczka 1830 i Siedmiogrodu (Węgry) 1849.

18. Jan Henryk Dąbrowski – generał wojska polskiego , uczestnik powstania kościuszkowskiego w 1794 , twórca legionów polskich we Włoszech 1797 , bohater hymnu narodowego.

19.Emilia Plater – pułkownik wojska polskiego , dowódca oddziałów powstańczych na Litwie podczas powstania listopadowego 1830 – 1831

20. Romuald Traugutt – stał na czele powstania styczniowego 1863 – 1864 , reformator wojsk powstańczych, twórca idei walk powstańczych

21. Émile Faucheux – urodzonyw 1839 roku. Syn fabrykanta wełny z Algieru, żołnierz armii francuskiej. Kapitan w powstaniu styczniowym. W marcu 1863 roku przybył do Poznania. Brał udział w formowaniu oddziałów powstańczych w zaborze pruskim. Jako dowódca jednej z partii powstańczych w kwietniu wkroczył do Królestwa Polskiego. Wziął udział w walkach w mazowieckiem i kaliskiem

22. Marian Langiewicz – powstaniec styczniowy , dowódca oddziałów powstańczych , W momencie obejmowania przywódctwa powstania w lutym 1863 roku Langiewicz miał już na koncie wygrane bitwy powstańcze. Te zwycięskie starcia przyniosły dobrą passę powstańcom. Historycy nazywają je kampanią Langiewicza.

23 . Józef Piłsudski – komendant Legionów Polskich w czasie I wojny światowej , Marszałek Polski , jeden z ojców niepodległości w 1918 , zwycięzca w bitwie warszawskiej 1920 ,

24. Józef Haller – generał wojska polskiego , twórca „błękitnej armii” , dokonał zaślubin Polski z Bałtykiem w 1920 , Dowódca wojska polskiego w wojnie o ustaleniu granic odrodzonej Rzeczpospolitej 1918 – 1921 , uczestnik bitwy warszawskiej 1920 roku

25. Tadeusz Rozwadowski – generał wojska polskiego , legionista , współautor planu zwycięskiej ofensywy WP w bitwie warszawskiej 1920 roku.

26. Henryk Sucharski – major wojska polskiego , dowódca obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku

27. Franciszek Dąbrowski – kapitan WP , uczestnik i dowódca linowy w obronie Westerplatte we wrześniu 1939 roku

28. Władysław Raginis – kapitan  Wojska Polskiego, heroiczny dowódca obrony Wizny 7-10 1939 przed wojskami niemieckimi, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz awansowany do stopnia majora.

29.Stanisław Dąbek – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej i dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

30.Henryk Dobrzański „Hubal” – major kawalerii WP , pierwszy partyzant czasów okupacji , „Broni nie złożę , munduru nie zdejmę” – dowódca wydzielonego oddziału wojska polskiego – 09.1939 – 04. 1940

31. Władysław Sikorski – generał WP , głównodowodzący Siłami Polskimi na Zachodzie w trakcie II wojny światowej.

32. Władysław Anders –  polski wojskowy i polityk, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych,  po śmierci gen. Sikorskiego , zwycięzca spod Monte Cassino 1944

33.Stanisław Maczek – generał WP , twórca I dywizji pancernej , w czasie swojej kariery wojskowej nie przegrał ani jednej bitwy. Zwycięzca spod Jordanowa 1939 , Falaise 1944 , Bredy 1944

34. Witold Pilecki – rotmistrz WP , ułan , uczestnik i dowódca wojny obronnej we wrześniu 1939 , w trakcie okupacji niemieckiej konspirator i ochotnik do Auschwitz – autor raportów opisujących niemieckie zbrodnie w obozie . Uczestnik powstania warszawskiego , jeden z najodważniejszych polskich żołnierzy okresu II wojny światowej.

35. Jan Piwnik ps.”Ponury” – kapitan WP , cichociemny , legendarny partyzant okresu niemieckiej okupacji.

36.Hieronim Dekutowski ps”Zapora” – cichociemny , dowódca oddziałów partyzanckich w trakcie okupacji niemieckiej , legendarny partyzant powstania antykomunistycznego w Polsce w latach 1944 – 1947

37. Emil Fieldorf ps.”Nil” – generał WP , w latach niemieckiej okupacji twórca i dowódca Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (KEDYWU) – najbardziej poszukiwany przez Niemców polski konspirator – za jego zgodą odbywały się wszystkie akcje zbrojne przeciwko Niemcom w okresie okupacji .

38.Grzegorz Kaliciak – kapitan WP , w 04.2004 dowodził obroną ratusza w irackim mieście Karbala , pomimo ogromnej przewagi bojówek islamskich wytrwał na posterunku nie ponosząc strat.

39.Zygmunt Szendzielarz ps.”Łupaszko” – major kawalerii WP , bohater kampanii wrześniowej , legendarny dowódca oddziałów partyzanckich podziemia antykomunistycznego