1 Sportowe Współzawodnictwo Sołectw Gminy Wojnicz

W sobotę, 7 września 2019 r. od godz. 9:00 do 18.00 na stadionie „Olimpii” Wojnicz odbędzie się 1 Sportowe Współzawodnictwo Sołectw Gminy Wojnicz. Z każdego sołectwa może uczestniczyć tylko 1 drużyna. Drużyny, zgłoszone do turnieju, rywalizując o miano najlepszego sołectwa, będą musiały się wykazać nie tylko sprawnością fizyczną, ale również zręcznością i pomysłowością.

Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep zaprasza Sołectwa Gminy Wojnicz do sportowego współzawodnictwa w 12 konkurencjach:

 • Przetaczanie bala słomy
 • Wbijanie gwoździ na czas
 • Pachołek
 • Jazda na rowerze – tor przeszkód
 • Rzut ziemniakiem do kosza
 • Slalom z taczką
 • Dożynkowa kasa
 • Rzucanie ciukiem (kostką) słomy
 • Bieg z workiem ziemniaków
 • Slalom z oponą samochodową
 • Rzut kaloszem w teściową
 • Bieg z wodą

Konkurencja dodatkowa

 • Przeciąganie liny

Do rozgrywek mogą przystąpić mieszkańcy wszystkich sołectw Gminy Wojnicz, po dostarczeniu listy zgłoszeniowej potwierdzonej przez sołtysa. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w wydarzeniu i do wspierania swojej reprezentacji. Więcej informacji pod nr tel 500125537.W tym roku nasza Instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 330,27 zł na organizację turnieju pt „Sportowe Współzawodnictwo Sołectw Gminy Wojnicz” w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary Wiejskie” Grant pt. „Sportowe Współzawodnictwo Sołectw Gminy Wojnicz” realizowany przez Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep w ramach projektu grantowego pt. Wydarzenia promujące aktywny tryb życia na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz