STAŁO SIĘ… AMBASADORZY DRUŻYNY ENERGII ZAWITALI W NASZEJ SZKOLE !!!

Dnia 29.01.2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynach odbyło się spotkanie z Ambasadorami Programu DRUŻYNA ENERGII: Krzysztofem Golonką, Bartoszem Ignacikiem, Markiem Citko, Krzysztofem Ignaczakiem. Zawdzięczamy to wspaniałej postawie uczniów klasy VI i VII Szkoły Podstawowej, którzy, z pomocą nauczycieli wychowania fizycznego – Pani Dominiki Gałuszki i Pana Michała Kota, nagrali aż 140 filmików z ćwiczeniami zaproponowanymi przez Ambasadorów. Dzięki tym nagraniom zostaliśmy pierwszymi finalistami Programu. Jest to wielki sukces, ponieważ w rywalizacji grudniowej brało udział 100 szkół!

To był wspaniały, sportowy dzień w naszej szkole. Wszyscy uczniowie spisali się na MEDAL. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach Pan Krzysztof Samborski powitał wszystkich gości i zaprosił na pokaz gimnastyczny, który wykonali wychowankowie Zespołu. Brali w nim udział przedstawiciele wszystkich grup Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Maczki” oraz klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach. W piękny sposób pokazali, jak ważny jest dla nich sport.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, Szanowni Goście zostali ciepło i energicznie przyjęci na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynach.

Ważnym punktem dnia były, przeprowadzone pod czujnym okiem Ambasadorów, cztery konkurencje sportowe dla uczniów biorących udział w Programie. Łącznie zdobyli dla szkoły aż 328 punktów, które będą brane pod uwagę w dalszej rywalizacji. Jest o co walczyć, bo nagrodą dla zwycięskiej szkoły będzie wyposażenie sali gimnastycznej. Tytuł najlepszego zawodnika zmagań przypadł Kamilowi Ziewaczowi, któremu udało się osiągnąć wynik 23 punktów na 40 możliwych.

Na zakończenie Ambasadorzy przeznaczyli mnóstwo czasu dla naszych uczniów, dzielnie rozdając setki autografów. Serdecznie dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć razem z Wami w czymś tak niecodziennym i pięknym!

Dodaj komentarz