Olimpiada Przedszkolaka

Konkurs „Zdrowym być”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszynach oraz Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Maczki” w Olszynach zapraszają wszystkie Przedszkola i oddziały przedszkolne z gminy Wojnicz na konkurs który składa się z dwóch części: konkursu plastycznego dotyczącego promocji zdrowia oraz Olimpiady Przedszkolaka.

Plakat Olimpiada przedszkolaka

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia.
  2. Nasz adres: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Maczki”, 32-831 Olszyny 29.
  3. Zgłoszenia przedszkola należy dokonać do 30 kwietnia 2015 r.
  4. Jeżeli zgłoszenia dokonano w formie elektronicznej, z pracą plastyczną lub w dniu Olimpiady Przedszkolaka należy dostarczyć oryginał zgłoszenia.
  5. Prace plastyczne należy dostarczyć do 15 maja 2015 r. (niedostarczenie pracy plastycznej w tym terminie powoduje dyskwalifikację przedszkola z uczestnictwa w Olimpiadzie przedszkolaka). Każda praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie: nazwa grupy, wiek dzieci, imię i nazwisko nauczyciela.

Terminarz:

30 kwietnia 2015 r. – ostateczny termin zgłoszeń grupy

15 maja 2015 r. – ostateczny termin dostarczenie prac plastycznych

30 maja 2015 r., godz. 10.00 – Olimpiada, wystawa pokonkursowa, podsumowanie Konkursu „Zdrowym być”, rozdanie nagród.

Koordynator Konkursu: Anna Kusek, email: wesolemaczki@gmail.com, tel. 530886929

Dodaj komentarz