ADRIAN ŚWIERAD

Narodowość
polPolska
Obecna drużyna
SpoRtowY OrliK